Bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Ngô Minh Tuấn Hội thảo: Khái niệm Doanh nghiệp nhà nước và dự kiến sửa Luật Doanh nghiệp Hội thảo " Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2019: Kết quả và Góc nhìn". Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mời tham dự Hội thảo “Khái niệm Doanh nghiệp nhà nước và dự kiến sửa Luật Doanh nghiệp”. Thông báo tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ kinh tế cho NCS Phạm Vĩnh Thắng Hội thảo “Nền kinh tế đổi mới sáng tạo – Kinh nghiệm của Israel” (19/6/2019) CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGÔ MINH TUẤN Hội thảo “Thay đổi cách thức tiếp cận nhằm nâng cao hiệu quả cải cách môi trường kinh doanh” (13/6/2019) Mời Hội thảo “Nền kinh tế đổi mới sáng tạo – Kinh nghiệm của Isreal”