Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuyết trình trong Chương trình Đào tạo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020, Nghị định số 122/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham gia điều hành Diễn đàn Việt – Mỹ “Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong hội nhập quốc tế” Mời tham gia Hội thảo “Báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế” Hội thảo “Phát triển kinh tế số Việt Nam trong thời kỳ hậu COVID-19: Một số yêu cầu và lộ trình cải cách thể chế” Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trả lời phỏng vấn kênh BNEWS/TTXVN về Định hướng cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng giai đoạn 2021-2025 Diễn đàn “Cải cách kinh tế hướng tới tăng trưởng bền vững và có tính chống chịu cao sau Covid-19: Từ thích ứng tới quản trị bất định” Tọa đàm: “Kế hoạch cơ cấu lại ba lĩnh vực trọng tâm và phát triển các loại hình thị trường giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030” Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Thị Quyên Hội thảo “Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong liên kết kinh doanh để phát triển bền vững”. Thông báo bảo vệ Luận án cấp Viện