Thông báo tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ kinh tế cho NCS Lê Văn Đức Chi bộ Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp tổ chức Lễ kết nạp đảng viên Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021. Hội thảo công bố kết quả “Nghiên cứu sử dụng công cụ chính sách thuế nhằm điều tiết nền kinh tế hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam” Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu: ”Doanh nghiệp Xã hội cộng đồng: thực trạng và giải pháp”. Thông báo Hội thảo công bố báo cáo " Nghiên cứu sử dụng công cụ chính sách thuế nhằm điều tiết nền kinh tế hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam". ” MÍT TINH KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ MÙNG 8 THÁNG 3 VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3 CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ NGỌC NGA Thông báo tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Gia Thọ Hội thảo Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và cách thức tận dụng cơ hội