Nghiệm thu Đề tài cấp Nhà nước KX.04.12/11-15 “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng tập đoàn kinh tế Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Quốc gia đánh giá nghiệm thu Đề tài KX.04.12/11-15 “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng tập đoàn kinh tế Việt Nam” thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015, mã số KX.04/11-15. Ngày 30 tháng  6 năm 2015, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) - cơ quan chủ trì,  phối hợp với Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.04/11-15 và Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước tổ chức buổi nghiệm thu đề tài theo Quyết định nêu trên.

Chính sách bảo đảm an ninh tài chính - tiền tệ của Việt Nam trước khả năng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ Trung Quốc và những biến động tài chính toàn cầu

Mã số: KX.01.02/11-15

Thuộc chương trình: Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, số: 02/2011/HĐ-ĐTCT-KX.01/11-15 ngày 03/01/2012.

Chủ nhiệm đề tài: TS. Võ Trí Thành

Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2013

Đề tài đã nghiệm thu.
 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng tập đoàn kinh tế Việt Nam

Mã số: KX.04.12/11-15

Thuộc Chương trình: “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”, mã số KX.04/11-15

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Hào

Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số: 12/2012/HĐ-ĐTCT-KX.04/11-15, ngày 25/11/2012.

Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 2 năm 2015

Đề tài đã được nghiệm thu cấp cơ sở


 

 

 

Nghiệm thu Đề tài cấp Nhà nước KX.01.03/11-15 “Nghiên cứu điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam đến năm 2020”

Thực hiện Quyết định số 2113/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước đánh giá nghiệm thu Đề tài KX.01.03/11-15 “Nghiên cứu điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam đến năm 2020” thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15.

Báo cáo tổng hợp nghiên cứu về “Hoàn thiện chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam” trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2014

Căn cứ Công văn số 70/BKHĐT-VP ngày 23 tháng 01 năm 2014 về chương trình công tác năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được giao thực hiện Báo cáo tổng hợp nghiên cứu về “Hoàn thiện chính sách nhằm thu hẹp bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam” trình trong tháng 9 năm 2014 (tại mục 68, Phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 70/BKHĐT-VP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Theo đó, Lãnh đạo Viện đã giao cho Ban Chính sách Dịch vụ công thực hiện và trình sản phẩm vào Quý III năm 2014.

Rà soát, nghiên cứu và đề xuất các ý kiến bổ sung cho việc xây dựng cơ chế chính sách bảo vệ người tiêu dùng trong nước, sản xuất trong nước không trái với quy định của WTO, khuyến khích định hướng tiêu dùng của nhân dân

Nội dung của báo cáo ” Tham gia rà soát, nghiên cứu và đề xuất các ý kiến bổ sung cho việc xây dựng cơ chế chính sách bảo vệ người tiêu dùng trong nước, sản xuất trong nước không trái với quy định của WTO, khuyến khích định hướng tiêu dùng của nhân dân” đã trình Bộ tháng 6/2011 và trình Chính phủ tháng 9/2011 gồm 4 phần:

Báo cáo nghiên cứu "Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sách"
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã hợp tác với Hội đồng Anh tại Việt Nam và Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) thực hiện một nghiên cứu với chủ đề: “Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sách”, nhằm hai mục tiêu chính là: (i) thúc đẩy nhận thức của xã hội về DNXH; và (ii) đặt những viên gạch đầu tiên cho một cuộc thảo luận về chính sách phát triển DNXH ở Việt Nam.

 

Thông tin về chuyến khảo sát tăng trưởng xanh tại Đức và Thụy sĩ từ ngày 2-12/11/2015

Được sự tài trợ của Dự án "Cải cách kinh tế vĩ mô tại Việt Nam" - Tổ chức GIZ (Cộng hoà liên bang Đức), Đoàn khảo sát của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) do Phó Viện trưởng TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh làm Trưởng đoàn đã thực hiện chuyến đi khảo sát tại Đức và Thụy sĩ.  Mục tiêu của chuyến khảo sát là cung cấp những ý tưởng mới và sáng kiến tập thể về cách thức triển khai chính sách kinh tế xanh ở Đức và Thụy Sĩ.  Đoàn khảo sát đã thực hiện đối thoại với các cơ quan chính quyền cũng như các đại diện của khu vực kinh tế tư nhân và các hiệp hội công dân.

Báo cáo kết quả khảo sát Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Nhật Bản từ ngày 15-21/9/2014

Nhận lời mời của Trung tâm Nghiên cứu đời sống của Nhật Bản, Đoàn khảo sát của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương do Phó Viện trưởng TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh làm Trưởng đoàn đã thực hiện chuyến đi khảo sát tại Nhật Bản từ ngày 15-21/9/2014.

 

Báo cáo khảo sát tại Úc và Niu Di Lân từ ngày 01-12/08/2014

Thực hiện Quyết định số 883/QĐ-BKHĐT ngày 14/7/2014 của Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung, Quyết định số 729/QĐ-TCTK ngày 9/7/2014 của Tổng Cục trưởng Tổng cục thống kê, Quyết định số 584/QĐ-QLKTTW ngày 9/7/2014 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc cử cán bộ tham gia chuyến khảo sát tại Úc và Niu Di lân được thực hiện trong thời gian từ ngày 01-12/08/2014. Chuyến khảo sát nằm trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Nghiên cứu khối doanh nghiệp, giai đoạn 2013-2014” do Dự án DANIDA (Đan Mạch) tài trợ.

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố luận án tiến sĩ kinh tế của NCS Lê Văn Cư

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng chỉ số thị trường bất động sản (ứng dụng tại Thành phố Hà Nội)


Mã NCS: 62.135            Khóa: 7
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 62.34.04.10

Hướng dẫn khoa học:
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Trần Kim Chung

Người hướng dẫn 2: PGS.TS Lê Xuân Bá


Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

 

 

 

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Đức Thọ.

Thời gian: 16 giờ, Thứ Ba, ngày 06/10/2015.

Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng,

                        Ba Đình, Hà Nội.

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố luận án tiến sĩ kinh tế của NCS Nguyễn Đức Thọ

Đề tài: Đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính


Mã NCS: 62.131            Khóa: 6
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 62.34.04.10

Hướng dẫn khoa học:


Hướng dẫn 1: PGS.TS. Trần Kim Chung

Hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn


Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

 

 

 

Khóa tập huấn “Đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật – RIA”

Đáp ứng nhu cầu của một số Bộ về nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, Trung tâm Tư vấn quản lý và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức Khóa tập huấn “Đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật – RIA” trong 3 ngày (từ 25-27/11/2015).

Liên kết website

Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam. Điện thoại: 84-4-38437461. Fax: 84-4-38456795. Email: tttl@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này