Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương làm việc với Đại sứ Singapore tại Việt Nam và tham gia Chương trình Giao lưu Nữ doanh nhân ba miền Viện trưởng CIEM làm việc với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - VPCP và tham gia Diễn đàn trực tuyến mạng lưới các viện toàn cầu về vai trò của phụ nữ trong các viện nghiên cứu và tham mưu chính sách Diễn đàn nghiên cứu Việt Nam - Nhật Bản về “Tăng cường hợp tác Việt Nam-Nhật Bản nhằm phát triển năng lượng bền vững ở tiểu vùng sông Mekong mở rộng giai đoạn hậu COVID-19”. Hội thảo “Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam” Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo quản lý cấp Ban Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trả lời Kênh truyền hình thông tấn về triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2021 với những động lực tăng trưởng hiệu quả Hội thảo “Cải cách môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh: Kết quả, bài học và định hướng 2021-2025” Hội thảo công bố báo cáo “Thực hiện hiệu quả Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực gắn với cải thiện tính tự chủ của nền kinh tế: Yêu cầu hoàn thiện thể chế thương mại và đầu tư ở Việt Nam”. Hội thảo “Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng 2021: Cải cách, hội nhập và phát triển bền vững” Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ