Thông báo Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 – năm 2018 (khóa 14), lần 2 Tọa đàm “Kinh tế chia sẻ” (15/10/2018) Thông báo Hội thảo “Kinh tế Việt Nam: Tiếp tục khơi dòng cải cách và củng cố niềm tin đầu tư” (17/10/2018) Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về mô hình kinh tế chia sẻ theo hướng tăng trưởng xanh và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam” (15/10/2018) Thông báo Tọa đàm: “Kinh tế chia sẻ” (15/10/2018) Thông báo Hội thảo “Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về mô hình kinh tế chia sẻ theo hướng tăng trưởng xanh và tiêu dùng bền vững ở Việt Nam” (15/10/2017) THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ 24/10/2018) THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Trần Quốc Hiếu 23/10/2018) Công bố luận án Tiến sĩ (NCS Mai Bắc Mỹ) Hội thảo “Cơ chế phối hợp phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam” (24/9/2018)