Kinh tế Việt Nam quý I năm 2020: Bối cảnh, kết quả và một số yêu cầu điều hành Hội thảo “Thúc đẩy, tạo thuận lợi gia nhập thị trường: Vấn đề và giải pháp cải thiện Khởi sự kinh doanh và Bảo vệ cổ đông thiểu số” Đoàn đại biểu Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham dự Mít tinh Kỷ niệm 110 năm Quốc tế Phụ nữ 8/3 và hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư Buổi gặp mặt mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Hội thảo “Thúc đẩy, tạo thuận lợi gia nhập thị trường: Vấn đề và giải pháp cải thiện Khởi sự kinh doanh và Bảo vệ cổ đông thiểu số” Hội thảo “Chất lượng điều kiện kinh doanh: vấn đề và kiến nghị” Mời Hội thảo: “Thúc đẩy, tạo thuận lợi gia nhập thị trường: Vấn đề và giải pháp cải thiện Khởi sự kinh doanh và Bảo vệ cổ đông thiểu số” Mời Hội thảo “Chất lượng điều kiện kinh doanh: vấn đề và kiến nghị” Hội thảo: “Thực hiện hiệu quả Hiệp định CPTPP: Yêu cầu hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam” Hội thảo về Các cách tiếp cận pháp lý mới đối với kinh tế chia sẻ ở APEC 13-14 tháng 02 năm 2020 tại Putrajaya, Malaysia