CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH PHẠM VĨNH THẮNG Tập huấn Nghị Quyết số 02-NQ/CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Hội thảo Tăng cường tiếp cận thị trường vốn Việt Nam THỂ THAO CHÀO MỪNG NGÀY LỄ LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC Hội thảo Kinh tế vĩ mô Việt Nam: Kiên trì cải cách trong bối cảnh thế giới bất định Hội thảo APEC-CIEM về “Nâng cao năng lực đánh giá cạnh tranh trong xây dựng văn bản chính sách ở Việt Nam” Thông báo Hội thảo " Kinh tế vĩ mô Việt Nam: Kiên trì cải cách trong bối cảnh thế giới bất định ". THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2019 (KHOÁ 15) THÔNG CÁO BÁO CHÍ TRƯỚC SỰ KIỆN DIỄN ĐÀN “ BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2019” “Bối cảnh mới – Chính sách mới – Cơ hội mới” Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2018 “Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm xanh”