Tiêu điểm tin

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH PHẠM VĨNH THẮNG

13/05/2019 - 2426 lượt xem

Đề tài luận án: “Chính sách nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam” (trường hợp lúa gạo, cà phê).

Tác giả: Phạm Vĩnh Thắng

Mã NCS: 62.147                                                       Khóa:8
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế                          Mã số: 9 31 0110

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Nam

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

File đính kèm:

1.Tóm tắt kết luận Luận án

2. Tóm tắt Luận án

3. Nội dung Luận án