Tạp chí Quản lý kinh tế

Số 78, Tháng 9+10/2016

02/12/2016 - 11919 lượt xem

Tạp chí Quản lý kinh tế Số 78, Tháng 9+10/2016

 

STT

Tên bài

Tác giả

Trang

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 

 

1

Đánh giá tác động của tự do hóa tài chính đối với khu vực ngân hàng – đo lường bằng phương pháp định lượng

Phan Hồng Mai

3

2

Tác động của thể chế đến tăng trưởng kinh tế: trường hợp các quốc gia có thu nhập trung bình

Dương Bá Vũ Thi

16

3

Tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp, tiến bộ kỹ thuật và thay đổi hiệu quả trong ngành khai thác than của Việt Nam: cách tiếp cận phi tham số

Vũ Hùng Phương

29

 

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

 

 

4

Quan hệ đối tác công – tư trong cung ứng dịch vụ công: kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

Phạm Thị Hồng Điệp

39

5

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn kinh tế và bài học cho tập đoàn công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam

Phương Hữu Từng

47

 

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

 

 

6

Vai trò của đầu tư nước ngoài trong phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh 

Khổng Văn Thắng

55

7

Tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của đầu tư du lịch đến phát triển bền vững và hàm ý chính sách đối với Việt Nam

Nguyễn Văn Kỷ

67

 

Tạp chí mới nhấtTạp chí xem nhiều nhất