Tạp chí Quản lý kinh tế

Số 81, Tháng 3+4/2017

14/08/2017 - 10277 lượt xem

Tạp chí Quản lý kinh tế Số 81, Tháng 3+4/2017

STT

Tên bài

Tác giả

Trang

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 

 

1

Vai trò của chính sách tiền tệ đối với ổn định chu kỳ kinh tế ở Việt Nam

NGUYỄN CHIẾN THẮNG, CHU MINH HỘI

3

2

Hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam sau sáp nhập

PHẠM TIẾN ĐẠT

12

3

Ảnh hưởng của các yếu tố nguồn lực đến thu nhập của các hộ gia đình vùng nông thôn tại tỉnh Bình Dương

NGUYỄN HỒNG THU, NGUYỄN VĂN ĐIỆP

21

 

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

 

 

4

Chuyển dịch cơ cấu và sự hội tụ: bằng chứng từ nghiên cứu hội tụ theo tỉnh ở Việt Nam

NGUYỄN KHẮC MINH, NGUYỄN VIỆT HƯNG, HOÀNG MẠNH HÙNG, TRƯƠNG NHẬT HOA

29

5

Thực trạng và những khó khăn trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp của thành phố Hà Nội

NGUYỄN MINH TUÂN

42

 

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

 

 

6

Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên: Nghiên cứu tại các chi cục thuế

TRẦN ANH QUYẾT

51

7

Mối quan hệ hợp tác giữa công ty lữ hành và các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch

TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

66

 

 

Tạp chí mới nhấtTạp chí xem nhiều nhất