TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo Hội thảo công bố Báo cáo “ Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn Việt Nam năm 2016 tại 12 tỉnh

06/11/2017 - 1916 lượt xem

Trong khuôn khổ hợp tác năm 2017, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển thế giới của Trường Đại học Liên hợp quốc (UNU-WIDER) tổ chức tổ chức hội thảo công bố Báo cáo “ Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn Việt Nam năm 2016 tại 12 tỉnh”. Báo cáo này được thực hiện dựa trên kết quả phân tích bộ dữ liệu thu thập được từ cuộc điều tra Tiếp cận nguồn lực hộ gia đình nông thôn Việt Nam năm 2014.
Thời gian: 8.30-11.30 thứ Ba, ngày 7/11/2017 (Đăng ký đại biểu từ 8h00)
Địa điểm:  Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Công bố Báo cáo “ Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn Việt Nam năm 2016 tại 12 tỉnh”

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI TRÌNH BÀY

8.00-8.30

Đăng ký đại biểu

8.30-9.00

Khai mạc Hội thảo

TS. Nguyễn Đình Cung

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM)

GS. Finn Tarp

Trường Đại học Copenhagen

Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển thế giới của Trường Đại học Liên hợp quốc (UNU-WIDER)

TS. Đào Quang Vinh

Viện trưởng, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA)

9.00-10.00

Trình bày các nội dung chính của Báo cáo

 

Nhóm nghiên cứu của UNU-WIDER

10.00-10.15

Nghỉ giải lao

10.15-10.45

Bình luận

PGS. TS. Vũ Thị Minh

Chuyên gia cao cấp, nguyên trưởng Khoa Bất động sản và Kinh tế Tài nguyên, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

PGS.TS. Chu Tiến Quang

Chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách thuộc Bộ Nông Nghiệp và PTNT

10.45-11.15

Thảo luận chung

 

Tất cả các đại biểu tham dự

11.15-11.30

Kết luận

TS. Nguyễn Đình Cung

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM

11.30

Ăn trưa

 

Toàn thể đại biểu