Đào tạo tư vấn

Thông báo bảo vệ Luận án cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Hà

17/03/2021 - 149 lượt xem

 

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Thu Hà.

Đề tài: Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường tại Việt Nam”.

Ngành: Quản lý kinh tế;        mã số: 9 31 01 10

Thời gian:  15 giờ 00, thứ Sáu, ngày 02 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến tham dự./.